مسببین

مسببین جريانات سال ۸۸ باید پاسخگوی مردم باشند

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسببین جریانات سال 88 باید پاسخگوی این داستان باشند چراکه در آن برهه زمانی کوتاه مردم ایران متحمل خسارات و تبعات سوء آن شدند اما حضور ملت در 9 دی پاسخ خوبی به اغتشاشگران، معاندین و مخالفین نظام داد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد