روایت

روایت اسناد ساواک و رسانه‌های بیگانه از دی‌ماه ۵۷ قزوین/ گریه خبرنگاران خارجی هم درآمد

گروه سیاست و اقتصاد - روزهای ابتدایی دی‌ماه ۵۷ برای مردم قزوین روزی سرنوشت‌ساز و حساس محسوب می‌شد چرا که مردم دین‌مدار استان قزوین همگام با مردم سراسر کشور و در تبعیت از فرمان امام و مقتدای خود میدان مبارزه را با گوشت و خون خود برای رژیم شاهنشاهی تلخ ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد