فرار

فرار بزرگ/ شاه رفت

گروه سیاست و اقتصاد - غالباً رفتن‌ها ناخوشایند است و خبر از نیستی می‌دهد اما رفتن شاه خبر خوشایندی بود و نوید زندگی بدون ظلم و استبداد را به مردم ایران می‌داد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد