کتابخانه‌های

کتابخانه‌های استان قزوین قبل و بعد از انقلاب به روایت آمار

گروه اجتماعی ــ در این گزارش نگاهی به دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه کتاب‌خانه‌های عمومی استان قزوین شده است تا از این منظر آنچه بودیم و آنچه شدیم را مورد بررسی قرار دهیم. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد