توسعه

توسعه اساسی یک کشور با تربیت درست سرمایه انسانی محقق می‌شود

چهره ماندگار جامعه‌شناسی ایران گفت: توسعه اساسی یک کشور و جامعه زمانی محقق می‌شود که در آن جامعه سرمایه انسانی به‌درستی تربیت شده باشد.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد