دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی سندی ارزشمند از برکات نظام جمهوری اسلامی است

چهره ماندگار کشور در علم تاریخ گفت: دانشگاه آزاد اسلامی سندی ارزشمند از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و نقش مهم و تأثیرگذاری در پیشرفت علمی کشور داشته است.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد