افزایش

افزایش سرانه مطالعه دانشجویان با مرکز «چراغ مطالعه»

رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی گفت: راه‌اندازی مرکز «چراغ مطالعه» و تعریف فعالیت‌هایی برای ترغیب بیشتر مخاطبان به‌ویژه دانشجویان به سمت کتاب‌خوانی موجب افزایش سرانه مطالعه در بین جمعیت دانشجویی شده است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد