تعهد

تعهد شرکت آزادراه‌ها برای رفع مشکلات موجود

شعار سال: در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال ۹۵ فعالیت دادستان های سراسر کشور در این زمینه با جدیت آغاز شد. تعاملی با مجموعه‌هایی که ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد