گردشگری

گردشگری در کشور می تواند جایگزین اقتصاد نفتی شود

قزوین- معاون گردشگری و رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور گفت: گردشگری ظرفیت بسیار زیادی در اقتصاد کشور دارد و می تواند جایگزین نفت شود. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد