مدیرکل

مدیرکل فرهنگ و ارشاد قزوین استعفای خود را تایید کرد

ایرنا نوشت: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ضمن تایید موضوع استعفای خود از برگزاری مراسم تکریم و معارفه در اواخر هفته جاری خبر داد. ...
مدیرکل

مدیرکل فرهنگ و ارشاد قزوین استعفای خود را تایید کرد

ایرنا نوشت: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ضمن تایید موضوع استعفای خود از برگزاری مراسم تکریم و معارفه در اواخر هفته جاری خبر داد. ...
افزایش

افزایش دوبرابری سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور

معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور در دولت یازدهم و دوازهم… ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد