یک

یک سالن ورزشی با حضور وزیر دادگستری در قزوین بهره‌برداری شد

ایرنا نوشت: سالن ورزشی چند منظوره شهید رفیعی روز سه شنبه با حضور علیرضا آوایی وزیر دادگستری در ناحیه منفصل شهری چوبیندر قزوین مورد بهره برداری قرار گرفت. ...
یک

یک سالن ورزشی با حضور وزیر دادگستری در قزوین بهره‌برداری شد

ایرنا نوشت: سالن ورزشی چند منظوره شهید رفیعی روز سه شنبه با حضور علیرضا آوایی وزیر دادگستری در ناحیه منفصل شهری چوبیندر قزوین مورد بهره برداری قرار گرفت. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد