استان

استان قزوین ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه بوم گردی روستایی دارد

شعار سال: جواد حضرتی درخصوص اهمیت بوم گردی و ظرفیت روستاهای استان در این زمینه اظهار داشت: گردشگری روستایی از مهمترین محورهای گردشگری پایدار در استان است و اگر مورد توجه جدی قرار گیرد می تواند به رونق اقتصادی روستاها کمک موثری کند. وی اضافه کرد: با ت ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد