رشته

رشته اسکواش در استان قزوین بیمار است

رئیس فدراسیون اسکواش گفت: این رشته ورزشی در قزوین بیمار است و در طول چهار سال گذشته هیچ پیشرفتی نداشته است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد