آسیب‌شناسی

آسیب‌شناسی هویت ملی مذهبی دانشجویان دهه ۷۰ و ۸۰/ بخش اول

اینکه هرکس در زندگی یک هویت مستقل و فردی داشته باشد که او را به تحرک و پویایی وادارد، یک اصل اساسی است که در زندگی همه افراد وجود دارد، در این میان هویت ملی و مذهبی نقش مهم‌تری دارد زیرا موجب تمایز جامعه‌ای از جامعه دیگر می‌شود. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد