تقویت

تقویت هویت ایرانی دانش آموزان سیاست راهبردی آموزش و پرورش است

قزوین- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از کارکردهای اصلی مدرسه هویت بخشیدن به دانش آموزان و تقویت هویت ایرانی اسلامی است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد