اجرای

اجرای طرح های بازآفرینی شهری با مشارکت مردم

عبدالمحمد زاهدی بر ضرورت اجراى طرح بازآفرینی شهری در قزوین با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم تاکید کرد. شعارسال:عبدالمحمد زاهدی بر ضرورت اجراى طرح بازآفرینی شهری در قزوین با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم تاکید کرد.  عبدالمحمد زاهدی است ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد