سیستم

سیستم بارشی تا روز دوشنبه در استان قزوین است

قزوین- کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: سیستم بارشی تا روز دوشنبه در استان مستقر بوده و موجب بارش برف و باران در مناطق کوهستانی و سردسیر خواهد شد. ...
استان

استان قزوین روزهای آینده برفی و بارانی است

کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: با ورود یک سامانه بارشی به استان، میزبان بارش برف و باران در روزهای آینده خواهیم بود. شعارسال: کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: با ورود یک سامانه بارشی به استان، میزبان بارش برف و باران در روزهای آینده خواهیم بود. م ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد