صنایع

صنایع دستی و هنرهای بومی عشایر به چرخه ی گردشگری ورود کند

استاندار قزوین بر ضرورت ورود صنایع دستی و هنرهای بومی عشایر به چرخه ی گردشگری تاکید کرد. شعارسال: استاندار قزوین بر ضرورت ورود صنایع دستی و هنرهای بومی عشایر به چرخه ی گردشگری تاکید کرد. عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در دیدار با کرمعلی قندالی رئیس سازمان ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد