نیازمند

نیازمند بازنگری اساسی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستیم

گروه اجتماعی ــ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه نیازمند بازنگری اساسی در این حوزه هستیم تا علوم انسانی و اجتماعی جایگاه واقعی خود را پیدا کند، افزود: بدون رونق علوم انسانی و اجتماعی هیچ جامعه‌ای به پیشرفت نخواهد رسید ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد