انبار

انبار پسماندهای ویژه دیگر استان ها در قزوین

روزنامه همشهری در این گزارش از ورود زباله های ویژه و صنعتی خطرناک به قزوین خبر داده است که برای دفن به صورت بهداشتی به مجتمع مدیریت پسماند محمد آباد انتقال داده می شوند. در این گزارش به تبعات و آثار سوء احتمالی انتقال پسماندهای ویژه و صنعتی برمحیط زی ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد