اولین

اولین قطار قزوین به رشت هفته اول اسفند حرکت می‌کند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بنده هیچ پسوندی را برای مسکن قبول ندارم، گفت: راه‌آهن قزوین-رشت هفته اول اسفند افتتاح خواهد شد. ...
اولین

اولین قطار قزوین به رشت هفته اول اسفند حرکت می‌کند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بنده هیچ پسوندی را برای مسکن قبول ندارم، گفت: راه‌آهن قزوین-رشت هفته اول اسفند افتتاح خواهد شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد