انرژی

انرژی جوانی موجب پویایی جامعه می شود

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در مراسم هفتمین جشنواره علی اکبر گفت: جوانی طلایی ترین دوران زندگی است که اگر درست مدیریت و سپری شود می تواند دستاوردهای خوبی برای افراد و کشور داشته باشد و موجب پویایی جامعه شود. وی اظهار داشت: مسئولان وظیفه دارند از ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد