برخورداری

برخورداری از آمار دقیق جمعیت، نیاز اصلی برنامه‌ریزی است

استاندار قزوین گفت: برخورداری از آمار دقیق در حوزه جمعیت، نیاز اصلی و اساسی برنامه‌ریزی صحیح و کامل و آینده‌نگر در سطح استان و کشور است. شعار سال: استاندار قزوین گفت: برخورداری از آمار دقیق در حوزه جمعیت، نیاز اصلی و اساسی برنامه‌ریزی صحیح و کامل و آ ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد