دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی برای بیش از ۲۸۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 80 هزار شغل مستقیم و بیش از 200 هزار شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد کرده است.

...
توانایی

توانایی نیروی علمی کشور برای حل ۱۰۰ هزار مشکل

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: حدود 100هزار نیروی علمی داریم که حداقل می‌توانند 100هزار مشکل کشور را حل کنند. پس باید به فکر ایجاد تیم‌های تحقیقاتی باشیم.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد