مستند

مستند هاشمی زنده است در پی حقیقت ‌های تاریخی و سیاسی نیست

قزوین - ایرنا - عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: مستند هاشمی زنده است ابهامات و تحریفات سیاسی و تاریخی دارد و به دنبال بیان حقیقت ‌ها نیست. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد