‌خیریه

‌خیریه امام علی(ع)؛ مرکز امیدی برای ۴۰۰ خانوار در قلب قزوین

گروه اجتماعی ــ مرکز نیکوکاری مسجد امام علی(ع) واقع در منطقه هادی‌آباد قزوین، حمایت از نیازمندان منطقه را از یک خانوار شروع کرد و امروز چشم امید ۴۰۰ خانوار به این مرکز نیکوکاری است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد