بسیج

بسیج تمامی امکانات و نیروهای امدادی قزوین به کرمانشاه + فیلم

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری قزوین از بسیج تمامی امکانات و نیروهای امدادی قزوین به کرمانشاه خبر داد. شعارسال: مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری قزوین از بسیج تمامی امکانات و نیروهای امدادی قزوین به کرمانشاه خبر داد. سایت شعارسال، با اندکی اضاف ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد