مشارکت

مشارکت نیروگاه شهید‌رجایی در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق‌

نیروگاه شهید‌رجایی با هدف کاهش نوسانات ولتاژ برق کشور، در طرح کنترل فرکانس شبکه سراسری مشارکت دارد. شعارسال: علی فرهور، مدیرعامل شرکت درخصوص مشارکت واحدهای نیروگاه در کنترل فرکانس شبکه گفت: واحدهای بخاری نیروگاه شهیدرجایی بنا به ضرورت پایداری تجهیزات ...
سریال

سریال بی پایان پسماندهای صنعتی قزوین

تخلیه پسماندهای صنعتی در مناطق مختلف قزوین، سریالی است که هنوز به قسمت پایانی نرسیده است. شعار سال: همه مطلعیم که خاک بستر رویش است و از آنجا که کیفیت آب و خاک با سلامت انسان رابطه مستقیم دارد، آلودگی‌های زیست محیطی این دو عنصر مهم همواره دغدغه متولی ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد