۱۰۰۰

۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان قزوین ساخته می شود

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: ساخت ۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان برنامه ریزی شده که ساخت ۴۱ نیروگاه به بهره برداری رسیده و قرارداد ۱۶۲ نیروگاه نیز منعقد شده است. شعارسال: معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: ساخت ۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی د ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد