مشارکت

مشارکت نیروگاه شهید‌رجایی در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق‌

نیروگاه شهید‌رجایی با هدف کاهش نوسانات ولتاژ برق کشور، در طرح کنترل فرکانس شبکه سراسری مشارکت دارد. شعارسال: علی فرهور، مدیرعامل شرکت درخصوص مشارکت واحدهای نیروگاه در کنترل فرکانس شبکه گفت: واحدهای بخاری نیروگاه شهیدرجایی بنا به ضرورت پایداری تجهیزات ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد