کارشناس

کارشناس اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین دستگیر شد

با استقرار بازرسان بازرسی کل استان قزوین در اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین، یکی از کارشناسان این اداره کل به اتهام رشوه و موضوعات مالی توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهر قزوین دستگیر شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد