روز

روز متفاوت دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

مراسم جهادی هرس نهالستان سه‌ساله انگور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان امروز با حضور متفاوت دانشگاهیان انجام شد.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد