چرایی

چرایی افزایش قیمت مرغ در بازار

با توجه به اینکه در ماه اخیر قیمت مرغ بیش از قیمت مصوب عرضه شده است، در این افزایش قیمت عوامل مختلفی دخیل است که طی این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد