باشگاه

باشگاه خیرین نیکوکار در استان قزوین راه اندازی می شود

شعار سال: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین گفت: با راه اندازی باشگاه خیرین نیکوکار در استان قزوین، استفاده از ظرفیت نیکوکاران در رسیدگی به امور محرومان متمرکز می شود. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین در آستانه روز مستضعفین روز سه شن ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد