وقف

وقف های جدید باید منطبق با نیازهای روز جامعه باشد

استاندار قزوین گفت: وقف های جدید باید با تشویق هرچه بیشتر مردم و فرهنگ سازی میان آنان منطبق با نیازهای روز جامعه باشد. شعارسال: استاندار قزوین گفت: وقف های جدید باید با تشویق هرچه بیشتر مردم و فرهنگ سازی میان آنان منطبق با نیازهای روز جامعه باشد. عبد ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد