دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی از نیروهای خودی در ساختار مدیریتی استفاده کند

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: ساختار مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی باید از نیروهای این دانشگاه انتخاب شود.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد