مدیران

مدیران باید نوع ارتباط با مردم و رسانه ها را بیاموزند

استاندار قزوین گفت: مدیران باید نوع ارتباط با مردم و رسانه ها را بیاموزند تا قدرت پاسخگویی به جامعه و افکار عمومی را پیدا کنند. شعارسال: استاندار قزوین گفت: مدیران باید نوع ارتباط با مردم و رسانه ها را بیاموزند تا قدرت پاسخگویی به جامعه و افکار عمومی ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد