درخشش

درخشش هنرمند قزوینی در جشنواره سراسری نقالی و پرده خوانی غدیر

ایلنا: محمد رفیع شیخی، هنرمند قزوینی در چهارمین جشنواره سراسری نقالی و پرده خوانی غدیر توانست رتبه اول در نقالی را کسب کند. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد