۶۳

۶۳ مسجد میزبان معتکفین استان قزوین بودند

گروه معارف- در اعتکاف امسال ۵۳۸۲ نفر شرکت کردند که ۱۶۱۱ نفر مرد و ۳۷۷۱ نفر زن بودند که این مراسم در ۶۳ مسجد برپا شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد