نزاع

نزاع های سیاسی، مانعی برای توسعه کشور

روزنامه ولایت عنوان اول شماره جدید خود را به سخنان استاندار قزوین در جمع جوانان و نمایندگان سمن های استان اختصاص داده و نوشته است: نزاع های سیاسی، مانعی برای توسعه کشور است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد