صدا

صدا و سیما باید جلودار جریان دفاع از مسلمانان هند باشد

سه تشکل دانشجویی دانشگاه امام خمینی در نامه‌ای خطاب به رئیس صدا و سیما نوشت: آبروی جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفین جهان است و شما به عنوان رییس صدا و سیما موظف و مکلف هستید که جلودار جریان دفاع از مسلمانان هند باشید. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد