بخشنامه

بخشنامه های بانکی متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست

قزوین- معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: سودهای غیر متعارف بانکی تا ۳۰ درصد و ناهماهنگی بخشنامه های بانکی با اقتصاد مقاومتی از مهمترین چالش های بخش تولید در کشور است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد