هر

هر انتقادی را نباید معطوف به قوه مجریه دانست

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، گفت: مخالفان دولت نمی‌توانند با مطرح کردن مسأله دولت کریمه از دولت انتقادی داشته باشند، از آن رو که باهر تفسیری آن را معنا کنیم ، مفهوم آن محدود به قوه مجریه نیست. شعار سال: عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، گفت: مخالفان ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد