تعیین

تعیین نرخ ارز؛ از تورم تا درآمدهای نفتی

یک کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز از دیرباز در اقتصاد ایران نه به‌عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی با اقتصاد ملی بلکه به‌عنوان ابزاری برای تعادل بودجه موردتوجه واقع شده است و بیش از نیمی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای ارزی نفتی تأمین می‌شود و د ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد