مشارکت

مشارکت سازمان های مردم نهاد در توانمند سازی محلات ضروری است

علیرضا آشناگر گفت: مشارکت سازمان های مردم نهاد در اجرای طرح توانمند سازی محلات شهری و روستایی ضروری است. شعار سال: علیرضا آشناگر گفت: مشارکت سازمان های مردم نهاد در اجرای طرح توانمند سازی محلات شهری و روستایی ضروری است.  علیرضا آشناگر معاون سیاسی امن ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد