افزایش

افزایش ورزشکاران از اولویت های فدراسیون تیروکمان است

قزوین - ایرنا - نایب رییس فدراسیون تیراندازی با کمان گفت: برای توسعه و رشد تیروکمان باید جمعیت ورزشکاران این رشته افزایش یابد که این مهم جزو سیاست های فدراسیون قرار دارد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد