دستفروشان

دستفروشان منطقه دو ساماندهی می شوند

قزوین (پانا) – استاندار قزوین در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بیان داشت:عمر بالای ناوگان حمل و نقل در داخل کشور از موانع و مشکلات صادرکنندگان استان است که می توان با تامین کامیون های ورود موقت مشکلات این بخش را حل کرد. به گزارش اداره کل ...
عمر

عمر بالای ناوگان حمل و نقل ،مانعی برای توسعه صادرات است

قزوین (پانا) – استاندار قزوین در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بیان داشت:عمر بالای ناوگان حمل و نقل در داخل کشور از موانع و مشکلات صادرکنندگان استان است که می توان با تامین کامیون های ورود موقت مشکلات این بخش را حل کرد. به گزارش اداره کل ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد