مسئولان

مسئولان صنعت در تصمیم گیری از نظر بخش خصوصی استفاده کنند

قزوین- عضو شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: مسئولان دولتی برای بهبود شرایط کسب و کار و تولید و اتخاذ تصمیم درست و کارشناسی از نظر بخش خصوصی استفاده کنند. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد