استان

استان قزوین روزهای آینده برفی و بارانی است

کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: با ورود یک سامانه بارشی به استان، میزبان بارش برف و باران در روزهای آینده خواهیم بود. شعارسال: کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: با ورود یک سامانه بارشی به استان، میزبان بارش برف و باران در روزهای آینده خواهیم بود. م ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد