کمپ

کمپ گردشگری بامسان میزبان اصحاب رسانه‌ داخلی و خارجی

کمپ گردشگری بامسان میزبان اصحاب رسانه‌ داخلی و خارجی با هدف بازدید و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی به شهر قزوین بود.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد